Finanční spoluúčast zaměstnanců

FONTES RERUM, družstvo pro
ekonomická, politická a sociální studia, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
v.v.i., Výzkumný ústav balneologický, v.v.i. a Image M&A a. s. si vás
dovolují pozvat na panelovou diskusi: Finanční spoluúčast zaměstnanců, která se bude konat ve
čtvrtek 11. dubna 2013 v 17.00 hodin v místnosti č. 217 v Klubu techniků na
Novotného lávce 5, Praha 1.

V diskusi vystoupí:

Jana Hladíková – předsedkyně
představenstva Image M&A a. s.; Finanční a kapitálové předpoklady možného
využití FSZ především v oblasti SME’s

František Och – předseda
Rady VÚB, v.v.i.; Finanční spoluúčast zaměstnanců, možný příspěvek ke
konkurenceschopnosti (Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k
FSZ a zpráva PEPPER IV).

Vít Samek  – ČMKOS, vedoucí právního oddělení, FSZ a
důchodový systém, Možný vztah odborů a zaměstnanců k FSZ v ČR.

Jiří Schlanger –
místopředseda Rady VÚB, v.v.i.: Sociální dialog, Od zaměstnaneckých benefitů k
FSZ,

Jan Švejnar – předseda
řídícího a dozorčího výboru CERGE-EI, K makroekonomickému významu FSZ (ESOPs,
aj.), ke zkušenostem s FSZ ve světě

Dana Trezziová – partner,
BDO TAX s.r.o Daňová problematika FSZ v podmínkách platné české legislativy

Marie Zvolská – Svaz českých
a moravských výrobních družstev, členka Evropského hospodářského a sociálního
výboru. Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu
Družstva a restrukturalizace – inspirace pro rozvoj družstevnictví v ČR.

Panelovou diskusi bude
moderovat Jan Mládek, předseda družstva FONTES RERUM.

 

Přejít nahoru