Flexibilita pracovních sil na evropském trhu práce

roucek3Dne 8.12.2010 uspořádalo Evropské hnutí v ČR přednášku místopředsedy Evropského parlamentu dr.Libora Roučka pro studenty a pedagogy Vysoké školy hotelové v Praze 8.Po uvítání prorektorem VŠH doc.Š.Muellerem  dr.L.Roučeroučekk  seznámil přítomné s „Volným pohybem pracovních sil v EU“v širším kontextu dosavadního vývoje a přijatých cílů procesu evropské integrace.V následné besedě se posluchači živě zajímali o možnosti dalšího prohloubení oblíbených studentských výměn a praxí v rámci EU,diskutovali o významu  cestovního ruchu v integrující se Evropě ap. Ing.Šolta vysvětlil důsledky čerpání ze struklturálních fondů pro rozvoj české ekonomiky, doc.Mueller pohovořil o úskalích přijímání eura v ČR.    

Přejít nahoru