Otázky regulace EU v oblasti bankovnictví – vztah teorie a praxe

Dne 7.12.2010  uspořádalo Evropské hnutí v ČR ve spolupráci s BIVŠ další odbornou přednášku pro studenty, pedagogy a odbornou veřejnost z cyklu přednášek a besed o evropské integraci, která se konala v Bankovním institutu – vysoké škole, as. v Praze 5, Nárožní ul.9  v sále č. 402 od 14,45hod. Zajímavou teoreticko – metodologickou úvahu na téma „Otázky regulace EU v oblasti bankovnictví – vztah teorie a praxe“ , kterou přednesl Ing.Viktor Kotlán,PhD. z České spořitelny, doplnila bohatými argumenty z praxe obsažná vystoupení ing.H.Cetlové a ing.O.Šeflové z BIVŠ.Následovala řada zvídavých dotazů na reálné možnosti řešení současných problémů evropského bankovnictví, zejména v kontextu s aktuálním vývojem v Eurozóně 

  V brilantních odpovědích hlavního referenta byli posluchači seznámeni též  s konkrétní situací českého bankovnictví i s kouzlem práce bankovního analytika.

kotlán

Přejít nahoru