Fungující Eurozóna: teorie a realita

Unie evropských federalistů spolu s Evropským hnutím v ČR uspořádala diskusní seminář s významným českým ekonomem VLADIMÍREM DLOUHÝM, který přednesl svou úvahu na téma „Fungující Eurozóna: teorie a reZahájení diskusealita“. Přednáška se uskutečnl ve čtvrtek 30.září 2010 od 18.00 hodin v Zeleném salonku Kolovratského paláce PČR, Praha 1. Diskusní večer uvedl místopředseda Evropského parlamentu LIBOR  ROUČEK. Strukturovanou diskusi  moderoval Generální sekretář UEF Ivo Kaplán.

Pan Vladimír Dlouhý přednášel před 40 posluchači na téma  Eurozóna – teorie a realita. Zdůraznil nutnost přizpůsobovat osobní  náklady výnosům podniků i ekonomiky jako celku. Ukázal na grafech jak  prospěšná byla protikrizová opatření přijatá v Německu již na sklonku  léta 2008. Tedy podstatou úspěchu vládní politiky je jednat včas,  okamžitě po velmi krátké, avšak závěry obsahující analýze. To je to, co nejen u nás, ale i ve většině dalších členských států chybí. Markantní  to bylo v Irsku, Itálii, a hlavně ve Španělsku, kde balíček sice  správných opatření přijali až na jaře letošního roku. Dále se Vladimír  Dlouhý zamýšlel nad ideální měnovou zónou a ukázal proč Eurozóna takovou  není. V bohaté diskusi se vzpomenulo i na Podunajskou říši  (Rakousko-Uhersko), které také nebylo ideální měnovou zónou, nicméně  zlatka i koruna platila po celém území.

Jaká na daném území platí měna je věc ryze politická. Pote je vždy  velkou diskusí v jak velké míře stanovit váhu ekonomických hledisek  vnitřních, vnějších, bezpečnosti, obrany apod.

    Diskuse

 

 

Přejít nahoru