Strategie Evropa 2020

Dne 22. září 2010 od 9 hodin se uskutečnil další ročník Evropského fóra podnikání, který se věnoval strategii Evropa 2020 jako cestě EU z finanční a ekonomické krize a posílení ekonomické výkonnosti. Na konferenci vystoupili členové Národní ekonomické rady vlády, zástupci České národní banky, Ministerstva průmyslu a obchodu, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory České republiky a další. Podrobnosti o programu, přednášejících, čase, místu konání a registrace  na stránkách www.efp.cz.  

Strategie Evropa 2020 je reakcí Evropské unie na finanční a ekonomickou krizi. Obsahuje komplex návrhů opatření hospodářské politiky a institucionálních změn, které by měly členským zemím EU pomoci překonat důsledky finanční a ekonomické krize, vrátit je na dráhu udržitelného ekonomického růstu, obnovit finanční stabilitu a makroekonomickou rovnováhu, zajistit vysokou míru zaměstnanosti a sociální soudržnost a celkově obnovit vysokou míru konkurenceschopnosti členských zemí EU v mezinárodním srovnání. Pokouší se definovat cesty k posílení ekonomiky EU a zachování modelu evropské sociálně tržní ekonomiky i v pokrizovém období.

Přejít nahoru