Globální potravinová krize rok poté

Místo: Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1
Datum: 04.03.2009 08:45

Heinrich-Böll-Stiftung a Glopolis – Pražský institut pro globální politiku pořádají mezinárodní konferenci s názvem „Globální potravinová krize rok poté. Jak zajistit globální potravinovou bezpečnost?“

Celý svět prochází trojnásobnou krizí – krizí potravinovou, finanční a klimatickou. Postiženi jsou různými způsoby všichni obyvatelé naší planety, nejohroženější skupinou ale zůstávají ti nejchudší, neschopní zmírnit její dopady. V prosinci 2008 Organizace pro výživu a zemědělství OSN (FAO) zrevidovala své oficiální statistiky. Z výsledků vyplývá, že počet lidí žijících v trvalém hladu se navýšil na 963 milionů, oproti 923 milionům z roku 2007 a 854 milionům v předchozích letech.

Pozvánka a program konference

Přejít nahoru