Hospodářská politika EU a Česká republika

Evropské hnutí v České Republice, Vysoká škola evropských a regionálních studií, Zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze a Regionální rada odborových svazů ČMKOS Jihočeského kraje uspořádali panelovou diskusi na téma „Hospodářská politika EU a Česká republika“, která se konala dne 26. listopadu 2012 od 16.00 hod v posluchárně Vysoké školy evropských a regionálních studií, Žižkova 5A, v Českých Budějovicích.V panelové diskusi vystoupl pan Ing. JAN MLÁDEK,CSc., ekonom, stínový ministr financí za ČSSD, předseda družstva Fontes Rerum a pan Ing. Miroslav Zámečník, člen NERVu, ekonomický poradce.Diskuzi moderoval pan Doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D., rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích.             Pánové Jan Mládek a Miroslav Zámečník se před zaplněným sálem věnovali ve svých vystoupeních aktuálnímu vývoji v EU z pohledu ekonomického i legislativního a ekonomickému postavení ČR v Evropském společenství. Podrobně rozebrali důvody, které některé ze zemí EU dovedly k hospodářským problémům, zdůraznili hlavní rozdíly – hlavně z pohledu výkonnosti jednotlivých ekonomik a nastínili několik variant možného řešení. U každé z nich pak otevřeně poukázali na její úskalí a dopady na ostatní členské státy i sociální postavení jejich obyvatel. K otázkám evropské měnové unie pragmaticky konstatovali, že fungování vnitřního trhu EU a existence jednotné evropské měny je pro exportní potřeby ČR velmi důležité. Shodně za největší problém EU označili neschopnost jednotlivých států nalézt společné postupy a to nejen z pohledu ekonomického, ale i politického.             V diskusi pak velmi otevřeně odpověděli na otázky účastníků panelové diskuse nejen k otázkám EU, ale i postavení ČR v této situaci a možných i potřebných kroků České republiky. Petr Janoušek  27.11.2012
PřednáškaZahájeníposluchači

Přejít nahoru