Izrael: Dnes a zítra

Izrael:
Dnes a zítra,

to bylo téma panelové diskuse, která se uskutečnila dne 4. 12. 2012. Zorganizovalo ji družstvo Fontes Rerum společně
s Evropským hnutím v České republice.

V úvodu, před vlastní diskusí
zúčastněných, vyslovili svůj názor na dané téma: velvyslanec státu Izrael
v České republice pan J. E. Jaakov Levy, poslanec PSP České republiky pan
Robin Bőnisch a president Česko – izraelské smíšené obchodní komory, sídlící
v Praze, pan Pavel Smutný.

V úvodní charakteristice současné
Izraele byly uvedeny následující informace a fakta: země je rozlohou třikrát
menší než ČR, vykazuje však jedno z největších HDP na světě. Má pouze 8
mil. obyvatel. V zemi je aplikována svoboda náboženství. Složením
obyvatelstva je to národ různorodý (židé, křesťané, muslimové, samaritáni,
drúzové, Bahajské víry) a jedná se převážně o imigranty. Různorodost původu
obyvatelstva má kladný vliv na kulturu, umění, atd.

Je to svým charakterem demokratický
stát, který praktikuje svobodu projevu a nezávislé soudnictví. Politická
situace je značně složitá. Je dána jednak tím, jak je země situovaná
v oblasti středního Východu, praktikují dobré vztahy s Egyptem a
Jordánskem. Ale na druhou stranu země vnímá reálnost hrozby z Iránu
(nukleární program, střely dlouhého dopadu, popření holocaustu), organizace
jako Al-Kájda, Islámský džihád, hisballah, atd. projevující snahy zrušit
současný režim Izraele a založit zemi s právem šaira. Projevuje se i
negativní dopad Arabského jara v tom, že zúčastněné země v probíhajícím
procesu vlastní demokratizace prožívají značný vnitřní rozvrat.

Izrael vlastní silnou armádu, která
čelila útokům v letech 1948 (realizovala se pomoc Československa), dále
v letech 1956, 1967, 1973, atd. Izraeli se podařilo četné teroristické útoky
úspěšně odrazit. Přes území Sinaje jako země nikoho přicházejí do Izraele
teroristé a zbraně z Libye, Súdánu, Iránu, Sýrie, atd. Izrael jako obranu
proti možným útokům vlastní např. systém proti řízeným střelám.  

Ekonomika země projevuje značné nerovnosti,
plynoucí z vlivu současné globální ekonomické krize. Nespokojenost
obyvatel země je demonstrována četnými protesty. V příštím roce
v lednu se uskuteční volby a předpokládá se vítězství současné pravice. Ne
příliš úspěšné počátky socialistického Izraele s popíráním
kapitalistických principů v pozdních 70.-tých a nových 80.-tých let 20. století
byly vystřídány v současné době výrazným posílením výkonnosti ekonomiky.
Projevuje se to zejména v oblasti výzkumu a vývoje, prosazováním aktivní
proexportní politiky ve vzdálenějších zemích, atd. Pro růst ekonomiky je
důležité: prostředí země (politické i geopolitické), vliv příchodu značného
počtu imigrantů, kteří se snaží v novém prostředí prosadit. Dále se
realizuje neformální i formální účinkování společnosti a universit, které
vytvářejí velmi efektivní dílčí subinstituce, jejichž fungování podporuje
podnikání a inovace a které realizovaly miliardové zisky.

Ve vztahu k ČR byly uvedeny některé
významné momenty: existuje Česko – izraelská smíšená obchodní komora a
v Izraeli opačná protiorganizace. Ty se zabývají propagací podnikatelů
druhé země a nabízejí se i možnosti seznámení se s druhou zemí pro případ
hlubšího zájmu o podnikání. Spolupráce je organizována na úrovni vlád obou
zemí. Čeští špičkoví experti z různých oborů se pravidelně účastní misí,
pořádaných v Izraeli, kde se seznamují s posledními výsledky vývoje
v různých oborech jako zemědělství, medicíně, hightech, životní prostředí,
atd. Intenzita těchto vzájemných kontaktů se výrazně prohloubila až po roce
1989 a je výsledkem iniciativy izraelského velvyslanectví v ČR. V současné
době objem vzájemného obchodu dosahuje ročně 1 miliardy $, z toho ČR realizovala
obchodní aktivum ve výši 683 milionů $ a Izrael v objemu 400 milionů $. Na
izraelském trhu významně dominuje v poslední době zejména ŠKODA Auto. Ale
otvírají se i další možnosti prosazení ČR na místním trhu. Izrael bude např.
obnovovat a modernizovat infrastrukturu, což by mohlo znamenat vznik šance
prosadit se na tomto trhu např. při realizaci plánované modernizace a rozšíření
metra, v oblasti ekologických projektů, atd. Pro ČR je příznivé, že
v objemu českého vývozu značně roste podíl oborů s vysokým podílem
přidané hodnoty.   

Specifikou Izraele je, že vzhledem
k neustále vyhrocené situaci země a vlivem konfliktních podmínek, ve
kterých se země dlouhodobě nachází, je nucena se chovat vysoce efektivně a nadprůměrně.
Specifikem země je kladné působení kvalitních imigrantů do země. Stát ovšem
tyto intelektuální aktivity vysoce podporuje, jako příklad lze uvést Úřad
hlavního vědce, který je zřízen na ministerstvech a podporuje prosazování
nových podnikatelských a vědeckých aktivit. Vzhledem k vysoce pozitivním
výsledkům této činnosti konstatovali diskutující, že státní politika je
důležitá a nenahraditelná.

Diskuse se zaměřila na způsoby a možnosti
prosazování kultury v zahraničí, na hodnocení významného individuálního
jevu v izraelské společnosti, spočívající v přijímání špičkových
expertů z různých zemí světa, kde se vyškolili a získali určité praktické
zkušenosti. Při úvahách o budoucnosti Izraele se poukazovalo na zřejmý vliv
současné silné politiky země, která vychází z mimořádně silné současné pozice.
Ta však do budoucna bude značně ovlivněna vztahem k Palestině a vzhledem
k vývoji budoucích politických jednání.

Přejít nahoru