Kolokvium Bratrství: Lék pro evropskou společnost v krizi

Téma: Kolokvium Bratrství: Lék pro evropskou společnost v krizi
Termín: 15. května 2009
Místo: aula Gymnázia Jana Nerudy v Praze

V pátek 15. května 2009 pořádali francouzská ministryně bydlení
Christine Boutin, poslanec Cyril Svoboda a Evropské hnutí v České
republice v aule Gymnázia Jana Nerudy v Hellichově ulici v Praze
mezinárodní kolokvium „Bratrství: Lék pro evropskou společnost
v krizi“
. Akci finančně podpořil Konrad Adenauer Stiftung. Kolokvium
navázalo na setkání s názvem „Odvaha k politice“ uspořádané v Paříži v
říjnu 2008 při příležitosti francouzského předsednictví v Radě Evropské
unie.

V úvodu vystoupil Cyril Svoboda se zamyšlením nad kontextem pojmu „bratrství“. Po něm přivítal asi 130 posluchačů Ladislav Říha, místopředseda Evropského hnutí v ČR.

V prvním okruhu kolokvia zaměřeném na teologické a filosofické aspekty bratrství kardinál
Miloslav Vlk uvedl bratrství jako důsledek Božího otcovství. Dále
hovořili zástupci českých univerzit Mireia Ryšková, Jindřich Šrajer a
Petr Pokorný. První blok zakončil francouzský filosof a spisovatel
Fabrice Hadjadj úvahou nad bratrstvím nejen mezi lidmi, ale i ve vztahu
lidí s přírodou.

V druhém okruhu byla řeč o sociálních a psychologických aspektech bratrství.
Anna Hogenová a Ludmila Muchová hovořily o výchově k bratrství se
závěrem, že bez funkčních rodin nemůže bratrství existovat.
Psychologové Ludmila Trapková, Josef Zeman a Jaroslav Šturma pak
rozebrali stav rodin a bratrského chování v naší společnosti.

Třetí okruh byl zaměřen na politické aspekty bratrství.
Michael Martinek hovořil o heslu Velké francouzské revoluce, Lubomír
Mlčoch podrobil kritice jak české politické strany tak české církve,
David Macek uvedl bratrství do politicko-kulturního kontextu a
Christine Boutin promluvila o bratrství jako o inspiraci konkrétních
politických kroků.

Po diskusi na závěr celého programu projevilo několik  účastníků zájem
o získaní textů příspěvků, což svědčí o velké úspěšnosti akce. Evropského hnutí v České republice a Konrad Adenauer Stiftung proto rádi podpoří vydání brožury se všemi texty.

 

Přejít nahoru