Rozloučení s ekonomem a politikem Věňkem Šilhánem

Dne 9.května v ranních hodinách zemřel v Praze ekonom a politik, prof. ing. Věněk Šilhán. Odešla v něm významná osobnost Pražského jara 68, srpnových událostí roku 1968 i polistopadového vývoje v této zemi. Věněk Šilhán se vždy nekompromisně a statečně angažoval v demokratickém vývoji naší země.

 

V srpnu 1968 neváhal stát v čele protestu proti okupaci Československa armádami Varšavského paktu, patřil mezi první, kteří za tyto postoje byli perzekuováni a kterým bylo znemožněno pracovat ve vlastní profesi. Patřil mezi první signatáře Charty 77 a inicioval řadu dalších aktivit proti normalizačnímu režimu a za obnovu demokracie a suverenity. Po roce 1989 se jako zakladatel Občanského fóra a krátce i jako místopředseda Sněmovny lidu Federálního shromáždění  angažoval ve prospěch demokratických institucí a ekonomické prosperity ČR, nejdříve v rámci ČSSD a později i mimo stranickou půdu.
Po celý život kladl důraz na roli vzdělání a učenosti, tolerance a svobody, demokracie a morálky. Jako dlouholetý předseda představenstva akciové společnosti Preciosa a zakladatel Nadace Preciosa kladl důraz na aktivní přístup k podnikání v souladu s vysokou podnikatelskou odpovědností a sociální solidaritou. Do posledních dnů svého života se aktivně zapojoval do diskusí o nutnosti ekonomických změn v globalizovaném světě a vždy tyto změny chápal jako změny základních hodnot a směřování, nikoli jen jako hru politických elit.

Byl to člověk vysokých morálních kvalit a nezlomné víry v demokratické hodnoty a vzdělanost.

Přejít nahoru