Komisař Kovacic: Je naivní myslet si, že kartely s odezněním krize zaniknou

Dvoudenní mezinárodní konference Evropský soutěžní den, která je součástí programu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, byla ve čtvrtek 14. května 2009 odpoledne slavnostně zakončena v brněnském hotelu Holiday Inn. Program posledního dne akce pořádané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) byl rozdělen pouze mezi dvě témata, a to hodnocení pětileté spolupráce soutěžních úřadů v rámci Evropské soutěžní sítě (European Competition Network – ECN) a dále roli hospodářské soutěže v probíhající finanční a ekonomické krizi.

 

Více než dvě stovky účastníků si vyslechly přednášku generálního ředitele pro hospodářskou soutěž u Evropské komise Philipa Lowa, který shrnul protikrizové kroky Evropské komise v oblasti veřejné podpory a vysvětlil pohled Bruselu na kontrolu spojování soutěžitelů v době recese. „Soutěžní politika by neměla prohlubovat problémy způsobené krizí, nýbrž by měla přispívat k jejich řešení,“ uvedl generální ředitel Lowe. První místopředseda ÚOHS Robert Neruda ve svém projevu upozornil na nutnost intenzivnější výměny zkušeností mezi antimonopolními úřady a dodal, že v krizovém období se od soutěžních úřadů očekává větší efektivita i flexibilita. „Jedná se však pouze o flexibilitu v procesních záležitostech, v žádném případě o ústup ze zásadních principů ochrany hospodářské soutěže,“ zdůraznil místopředseda pověřený v současné době řízením ÚOHS. Robert Neruda zároveň podtrhl, že současná krize představuje velkou výzvu jak pro soutěžitele, tak pro antimonopolní úřady.

Obdobný pohled na roli hospodářské soutěže v období krize zaujímal i další z významných hostů ze Spojených států amerických William E. Kovacic, jenž je komisařem Federal Trade Commission. Ve svém projevu, v němž často hledal historické paralely, ukázal, že zmírňování krize prostřednictvím rozvolnění soutěžních pravidel není přínosné. „Kartelů, které byly zavedeny v době Velké hospodářské krize, jsme se nemohli zbavit dalších několik desetiletí. Je naivní myslet si, že kartely s odezněním krize zaniknou,“ uvedl Kovacic.

Panelová diskuze zaměřená na oslavy 5. výročí úspěšné spolupráce v rámci ECN byla vyplněna zejména hodnocením efektivity fungování ECN ze strany jednotlivých členských států a Evropské komise. Ve slavnostním duchu se odbývá i dnešní plenární zasedání ECN, jež se koná v brněnském sídle ÚOHS. „Je to poprvé v historii, kdy se plenární zasedání ECN uskutečňuje mimo Brusel a jsem rád, že se této cti dostalo právě českému antimonopolnímu úřadu,“ řekl Aleš Musil za sekci ECN, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, Evropské komise.

Zdroj: www.eu2009.cz

Přejít nahoru