Kolokvium Bratrství: Lék pro evropskou společnost v krizi

V pátek 15. května 2009 pořádali francouzská ministryně bydlení Christine Boutin, poslanec Cyril Svoboda a Evropské hnutí v České republice v aule Gymnázia Jana Nerudy v Hellichově ulici v Praze mezinárodní kolokvium „Bratrství: Lék pro evropskou společnost v krizi“. Akci finančně podpořil Konrad Adenauer Stiftung. Kolokvium navázalo na setkání s názvem „Odvaha k politice“ uspořádané v Paříži v říjnu 2008 při příležitosti francouzského předsednictví v Radě Evropské unie.

 

V úvodu vystoupil Cyril Svoboda se zamyšlením nad kontextem pojmu „bratrství“. Po něm přivítal asi 130 posluchačů Ladislav Říha, místopředseda Evropského hnutí v ČR.

V prvním okruhu kolokvia zaměřeném na teologické a filosofické aspekty bratrství kardinál Miloslav Vlk uvedl bratrství jako důsledek Božího otcovství. Dále hovořili zástupci českých univerzit Mireia Ryšková, Jindřich Šrajer a Petr Pokorný. První blok zakončil francouzský filosof a spisovatel Fabrice Hadjadj úvahou nad bratrstvím nejen mezi lidmi, ale i ve vztahu lidí s přírodou.

V druhém okruhu byla řeč o sociálních a psychologických aspektech bratrství. Anna Hogenová a Ludmila Muchová hovořily o výchově k bratrství se závěrem, že bez funkčních rodin nemůže bratrství existovat. Psychologové Ludmila Trapková, Josef Zeman a Jaroslav Šturma pak rozebrali stav rodin a bratrského chování v naší společnosti.

 

Třetí okruh byl zaměřen na politické aspekty bratrství. Michael Martinek hovořil o heslu Velké francouzské revoluce, Lubomír Mlčoch podrobil kritice jak české politické strany tak české církve, David Macek uvedl bratrství do politicko-kulturního kontextu a Christine Boutin promluvila o bratrství jako o inspiraci konkrétních politických kroků.

Po diskusi na závěr celého programu projevilo několik  účastníků zájem o získaní textů příspěvků, což svědčí o velké úspěšnosti akce. Evropského hnutí v České republice a Konrad Adenauer Stiftung proto rádi podpoří vydání brožury se všemi texty.

 

Přejít nahoru