Bulharsko podporuje EU i přes uvalené sankce

Evropská unie zavedla vůči Bulharsku, svému nejchudšímu členovi, sankce nebývalého rozměru. Jak tento postup hodnotí obyvatelé Bulharska? Překvapivě pozitivně – o jejich názorech informuje týdeník The Economist z 16.května 2009.

 

Přestože mnoho bulharských zemědělců čeká v příštích šesti měsících kvůli sankcím EU pravděpodobně bankrot, stále nacházejí vzhledem k EU spíše obdivná slova. Dva a půl roku po přistoupení Bulharska do Unie mají právě tito zemědělci zastavený přísun dotací a fondů na podporu rozvoje. EU minulý rok zastavila veškerou pomoc v hodnotě asi 800 milionů euro kvůli stížnostem ohledně jejich čerpání, Bulharsko totiž ovládla korupce a podvody i na vládní úrovni.

Části těchto peněz již vypršela možnost čerpání, zbytku, který zahrnuje i podporu zemědělcům, hrozí totéž na konci roku. Unie nikdy ve své historii nepoužila tvrdší sankce Přesto většina farmářů tvrdí, že postup EU chápe a schvaluje. „Ti, kdo nám vládnou, se pokusili peníze z evropských fondů ukrást a částečně uspěli,“ vyjadřuje se jeden z farmářů k důvodu zablokování peněz. A dodává, že Unie je stále „velmi dobrá pro nás, farmáře.“

Část zemědělců, která požádala o granty z EU a dostala jejich příslib, si v souvislosti s pozitivním rozhodnutím Unie vzala i domácí půjčku. Skutečnost, že jim evropské peníze nedorazí, je možná donutí vyhlásit bankrot. Bulharská vláda na současný stav reagovala s tím, že se snaží vyřešit problémy, na něž poukázala EU. Evropská strana naopak neustále poukazuje, že v Bulharsku se nic neřeší a nikam nehýbe.

Populární sankce…

Zajímavé je, že podle průzkumů veřejného mínění většina bulharských voličů věří evropským institucím a tvrdí: „Naše naděje je v Evropě.“ Naopak dvě třetiny jich nevěří domácí vládě a  parlamentu. Ale vydrží bulharské pochopení vůči evropským sankcím, i když se objeví nové zmrazení fondů EU? Tato otázka rezonuje současným Bulharskem, píše týdeník.

Mnoho politiků v Bruselu tvrdí, že Rumunsko a Bulharsko byly do Unie přijaty moc brzy a že tím EU ztratila většinu svých pák vůči nim. Protiargumentem bývá tvrzení, že takto jsou zase podporovány reformistické síly v transformujících se zemích.

… které zatím fungují

Zjevné je, že EU si v případě Bulharska vyzkoušela sankce nejen jako technické opatření, ale rovněž jako politický experiment – jenž měl za úkol posílit páky EU vůči neposlušným zemím. Experiment měl více méně úspěch a Bulhaři pochopili, že nelegálně a korupčně se k fondům nedostanou.

Další země toužící po přistoupení pocházejí z velké části také z Balkánu a mnohé z nich budou mít horší vládní kulturu než Bulharsko s Rumunskem. Pokud si tedy EU dokáže zachovat podporu obyvatel i přes vznesené sankce, obrovsky to podpoří proces další rozšiřování. Na druhé straně pokud se v Bulharsku podpora neudrží, EU přijde o jeden z doposud nejúčinnějších nástrojů.

Ale jak dlouho?!

Farmáři sice vyjadřují podporu evropskému zmrazení, ale ani jejich trpělivost není věčná. EU by podle nich měla najít jiný způsob, jak Bulharům umožnit čerpat peníze, i kdyby to prý mělo znamenat zastoupení vlády v Sofii evropskými úředníky.

Další vlna evropských peněz se má v případě Bulharska vyšplhat do výše 10 miliard eur. Pokud tato částka skutečně mezi Bulhary dorazí, podpora Evropy by neměla být problém. Ovšem pokud bulharská korupce opět donutí Brusel zmrazit čerpání z fondů, je možné, že ze současných reformátorů se stanou nacionalisté.

Rozšiřování EU byl od začátku experiment, vstup na nezmapované území, snad se i podobně experimentální sankce ve výsledku neobrátí proti Unii samotné, uzavírá The Economist.

Zdroj: Euroskop.cz

Přejít nahoru