Koncert pro Evropu

Název: Koncert pro Evropu
Termín: 19. června 2009
Místo: Kostel sv. Tomáše, Praha 1

V rámci projektu „Občan a EU“ za mimořádné pozornosti občanů Prahy 1 uskutečnilo Evropské hnutí v ČR dopoledne 19. června 2009 Koncert pro Evropu, který měl přiblížit provázanost evropské kultury. V kostelu sv. Tomáše zahrál na varhany prof. Lukáš Petřvalský a zazpíval prof. Martin Strouhal. Duchovní skladby barokních autorů Händela, Vivaldiho, Durante a dalších spolu s Dvořákovými Biblickými písněmi vyslechlo na pět set účastníků, mezi nimi také hosté z MŠMT i hudební profesionálové.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejít nahoru