Vnitřní trh EU

Téma: Vnitřní trh EU
Termín: 12. června 2009
Místo: Klub seniorů, Bezručova ul., Děčín IV.

 

Lektor Robert Hrabčík, člen TEAMU EUROPE za ČR a člen EH v ČR provedl účastníky tradičním seminářem, tentokrát na téma vnitřní trh EU. Přiblížil pojem jako takový a  představil jednotlivé svobody občanů EU, které s ním souvisejí. Široká veřejnost a senioři vyslechli také jak vnitřní trh funguje a jaké jsou jeho nedostatky. Téměř tři desítky účastníků projevili o téma zájem svými dotazy a ocenili srozumitelnost odborného výkladu lektora. Na závěr se rozběhla krátká diskuze o výsledcích voleb do Evropského parlamentu. Zmíněna byla slabá účast, její možné příčiny a diskutováni byli také jednotliví zvolení poslanci. Kritika zazněla na některé české politické představitele, kteří České republice při předsednictví neudělali nejlepší „reklamu“. Seminář zakončilo poděkováno Evropskému hnutí v ČR za realizované semináře a přednášky, které napomohly účastníkům pochopit problematiku Evropské unie a postavení ČR v ní.

Přejít nahoru