Zaměstnávání cizinců

Název: Zaměstnávání cizinců

Místo: Ministerstvo zdravotnictví, místnost č. 426 v 5. patře, Palackého nám 4
Termín: 19.06.2009 10:00
Pořadatel: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Diskusní
setkání se bude zabývat praktickými otázkami a zkušenostmi se
zaměstnáváním osob s rozličným kulturním a etnickým zázemím
z řad
absolventů škol a mladých dospělých.

Záměrem setkání primárně
není diskutovat otázky týkající se pouze zaměstnávání cizinců, ale osob
z různých kultur, které v ČR žijí (děti a potomci migrantů, příslušníci
etnických menšin). Tématem bude existence podpůrných nástrojů či naopak
bariér na trhu práce pro osoby s odlišným kulturním či etnickým
zázemím, integrace těchto osob na trhu práce, okolnosti provázející
jejich uplatnění na trhu práce,
zkušenosti organizací a agentur s prácí
s touto skupinou osob, nároky, které jsou s prací s ní spojené či
připravenost těchto organizací na tuto práci s těmito osobami. Diskusní
setkání tedy bude věnováno především otázce, připravenosti existujících
institucí na integraci osob s odlišným kulturním a etnickým zázemím z
řad absolventů škol a mladých dospělých na trhu práce.

Setkání je jednou z aktivit probíhajících v rámci mezinárodního projektu Moving Societies towards Integration?.
Tento projekt je financován Evropskou komisí, jeho hlavním řešitelem je
organizace Christlicher Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnuetziger e.V.

Přejít nahoru