Koncipování budoucnosti v Evropě

Pozvánka
na mezinárodní kolokvium „Koncipování budoucnosti v Evropě“, které se koná 21. a 22. listopadu
2013 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Motto setkání je: „Cesty ke koncepční politické praxi
v současné Evropě
“.

Pozornost diskusí se letos zaměří na podporu
strategického jednání politiků při obhajování obyvatelských zájmů
v měřítku regionálním, národním i mezinárodním. V příspěvcích budou
prezentovány zkušenosti s managementem součinnosti obyvatel jak
z oblasti teorie, tak praxe.

Těšíme se na setkání, které tradičně probíhá
akademickou formou a přináší inspiraci pro odborně specializované
myslitele zajímající se o osudy Evropy.

Kolokvium je pořádáno ve spolupráci
s Národohospodářskou fakultou VŠE v Praze, Centrem pro sociální a
ekonomické strategie FSV UK v Praze a Evropským hnutím v České
republice za podpory České spořitelny, a.s.

Zájemci přihlašují
k účasti na e-mailu paní Barbory Slintákové barbora@vse.cz
v termínu do 18. listopadu
2013. Počet míst je limitován charakterem akce.

Přejít nahoru