Letní škola moderních dějin

Téma: Politické zlomy a transformace v soudobých českých dějinách
Termín: 26.8. – 27.8.2009
Místo: Ústav pro studium totalitních režimů, Praha

Ústav pro studium totalitních režimů pořádá Letní školu soudobých dějin, která se bude věnovat problematice transformace v ČR:

Tématické okruhy letní školy moderních dějin:

  • Mnichovská krize 1938 v perspektivě dalších zlomových okamžiků moderních dějin: možnosti komparace (pražské jaro 1968). Historická traumata středoevropských národů ve vzájemné konfrontaci (Mnichov 1938, Katyň 1940, Budapešť 1956 aj.).

  • Odsuny a migrace: 1938 a 1945 v evropské perspektivě.

  • Poválečný nástup komunismu v evropské perspektivě, československý Únor 1948 v středoevropské komparaci. Společenské transformace lidových demokracií ve vzájemném srovnání. Jak tematizovat asijský a latinskoamerický komunismus?

  • Rok 1968 v Československu, v Evropě a ve světě: vzájemná komparace a možnosti interpretace.

  • Krize a rozpad komunistického bloku 1989. Kontinuita nebo diskontinuita? Inventura a komparace opozičních aktivit. Srovnání roku 1989 a transformačních procesů v středoevropské perspektivě. Ekonomické, kulturní a sociální aspekty krize východního bloku. Rok 1989 v evropské perspektivě. Dědictví komunismu. Jak učit o polistopadových dějinách?

  • Transformační mezníky v literatuře a ve filmu.

Vzdělávací aktivity Ústavu pro studium totalitních režimů jsou v první řadě určeny učitelům a snaží se přinášet konkrétní praktické náměty a prezentovat materiály, které jim usnadní jejich práci. Nejedná se tedy o odborné přednášky, předpokládáme spíše seminární formu práce.

Kontaktní osoba: Mgr. Václav Ruml, e-mail: vaclav.ruml@ustrcr.cz

KURS JE ZDARMA!!

Více o akci zde .

Přejít nahoru