NATO v měnícím se světě a Nová strategická koncepce NATO 2010

 Pod záštitou paní Účastníci Konference NATO - 071210Aleny Gajdůškové, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, se konala v úterý 7. prosince 2010, 15:00 – 19.00 hod v jednacím sálu Senátu, aktuální tematická diskuse na téma:„NATO v měnícím se světě a Nová strategická koncepce NATO 2010“ s podtématy:– NATO v měnícím se multipolárním světě: jak reagovat na hlavní bezpečnostní výzvy a hrozby na prahu druhé dekády 21. století?- Klíčová otázka soudržnosti NATO: udržitelnost a rozvoj vojenských kapacit v době ekonomické krize.- NATO-EU v „postlisabonském“období: potřeba efektivnější spolupráce.- Vztahy NATO-Rusko: další „reset“?- Afghánská operace – test akceschopnosti NATO.  
Hlavní vystoupení přednesli Alexandr Vondra, ministr obrany ČR, Jiří Schneider, 1. náměstek ministra zahraničních věcí a Lars Klingbeil, poslanec Spolkového sněmu, člen výboru pro obranu, člen Stálé delegace Spolkového sněmu do Parlamentního shromáždění NATO. Mnohdy provokativní komentáře poskytli Prof. Otto Pick, bývalý velvyslanec ČR se zvlášním posláním, Lubomír Zaorálek, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Joseph Pennington, Chargé d’Affaires Velvyslanectví USA v Praze.

Přejít nahoru