Pardubický kraj a EU

Téma: Regionální politika: Pardubický kraj a EU
Termín: 5. května 2009 ve 13 hodin
Místo: Univerzita Pardubice, aula A 2 (Studentská 519, Pardubice – Polabany)

Fakulty ekonomicko-správní a filozofická Univerzity Pardubice ve spolupráci s Evropským hnutím v ČR a za podpory nadace Friedrich Ebert Stiftung uspořádaly  5. května 2009 v aule univerzity další přednášku ze seriálu o evropské integraci, tentokrát na téma „Pardubický kraj v EU“. Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek v ní  obsáhle vysvětlil postavení občana a regionální politiky v EU na konkrétních příkladech z každodenní praxe, dalšími příspěvky jej doplnili Petr Vorel a Karolina Brennerová, představitelka Kraje u evropských institucí v Bruselu. Ta se mimo jiné zaměřila na význam přímého zastoupení Pardubického kraje v Bruselu. Beseda pokračovala dotazy posluchačů, které zajímala například úspěšnost čerpání prostředků z fondů EU na zlepšení dopravní infrastruktury v kraji či volby do EP, způsob volby europoslanců a  možné scénáře dopadu výsledku voleb na politiky EU.

Přejít nahoru