Perspektivy české ekonomiky v rámci integrace EU

Za podpory České spořitelny, a.s. uspořádalo Evropské hnutí v ČR ve spolupráci s jabloneckou pobočkou Vysoké školy regionálního rozvoje v Praze, Krajskou a Okresní hospodářskou komorou v Jablonci nad Nisou dlouho očekávanou debatu o perspektivách české ekonomiky v rámci integrace Evropské unie.

V panelové debatě, kterou uvedl předseda Komory pan Ing. Vladimír Opatrný, vystoupil pan poslanec Parlamentu ČR Ing. Jan Mládek, CSc. a vedoucí katedry Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze paní doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD. Za velkého zájmu se 28. ledna 2014 konala již tradičně v sále Petřína v Jablonci nad Nisou – Vrkoslavicích.

 

Úvodem oba řečníci analyzovali složitou situaci v globální ekonomice a její odraz v současných problémech evropské a české ekonomiky. Kriticky konstatovali, že aktuální krize, nejen ekonomická a finanční, ale též sociální a ideová, je především krizí Západu, který jen obtížně hledá východiska z dlouhodobé stagnace. Musí najít novou alternativu hospodářské politiky, rozhýbat ekonomiku, vyřešit nebezpečně narůstající nerovnováhu mezi koncentrací bohatství a chudoby. Pan Mládek dále zdůraznil význam zahraničních investic pro oživení české ekonomiky, úlohu ekonomické diplomacie a podpory exportu mj. do zemí BRICS. Boj proti korupci souvisí s celkovou koncepcí vládnutí a organizace veřejné správy, vč. přijetí zákona o státní správě apod.

Podnětná debata panelistů se rozvinula v bohatou diskusi posluchačů, do které se zapojili, kromě studentů též přítomní členové zastupitelských sborů a podnikatelů.

Přejít nahoru