Perspektivy spolupráce EU s Ruskou federací

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci s Evropským hnutím v ČR uspořádal jednacím sále Senátu PČR dne 26. května 2011 mezinárodní konferenci na téma „Perspektivy spolupráce EU s Ruskou federací“. Jednání se zúčastnili zástupci diplomatického sboru, přední bankéři,podnikatelé a zástupci vysokých škol a veřejnosti.
Konferenci zahájil pan Jozef Regec, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR a následovala úvodní slova pana S.B.Kiseleva, velvyslance Ruské federace v ČR a Edvarda Outraty, předsedy Evropského hnutí v ČR. Fotogalerie.
Program jednání:
I. b l o k  Politickoekonomický rámec současné a perspektivní hospodářské spolupráce
Libor Rouček, místopředseda Evropského parlamentu, „Perspektivy partnerství EU
a Ruské federace“
Luděk Sefzig, předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR, „Vztahy s Ruskou federací jako faktor rozvoje EU“
Emil Voráček, Historický ústav Akademie věd ČR, „Současné Rusko a Evropa“
Jiří Schneider, I. náměstek ministra zahraničních věcí, „Ruská federace – významný partner ČR jako členské země EU“ 
II.  b l o k  Ekonomická spolupráce EU – ČR a RF – výhledy a překážky jejího rozvoje
Oleg E. Lušnikov, Ruský institut strategických studií, „Ruský pohled na česko-ruské ekonomické vztahy“
František Masopust, výkonný ředitel Komory pro hospodářské styky se SNS„Česko-ruská hospodářská spolupráce očima Komory SNS“
Milan Šikula, ředitel EÚ SAV, „Slovenský pohled a slovenské zkušenosti z oblasti spolupráce členských zemí EU s Ruskou federací“
Jiří Skuhra, náměstek generálního ředitele EGAP, „EGAP jako posilující faktor podpory exportu“              
Michal Bakajsa, náměstek generálního ředitele ČEB, „Významná úloha ČEB ve financování exportu do RF“

Přejít nahoru