Zprávy Eurostatu

Výkon stavebnictví v březnu 2011 v porovnání s předchozím měsícem klesl v eurozóně o 0,3 % a v EU27 o 1,9 %. Přebytek zahraničního obchodu eurozóny činil v březnu 2011 2,8 mld. €. Roční inflace v eurozóně v dubnu 2011 dosáhla 2,8 %, v předcházejícím měsíci 2,7 %. Před rokem míra inflace dosáhla pouze 1,6 %.

Přejít nahoru