Social Rights, Active Citizenschip and Governance in the European Union

Upozorňujeme na velice zajímavou publikaci mezinárodního výzkumného týmu Thomas P. Boje/Martin Potůček (eds) „Social Rights, Active Citizenschip and Governance in the European Union“.
Publikace se zabývá sociálními právy, aktivním občanstvím a kvalitou vládnutí v kontextu globalizace a evropské integrace. Nabízí hlavní poznatky z několikaletého výzkumu na téma “Občanská společnost a nové formy vládnutí v Evropě – formování evropského občanství” realizované výzkumnou sítí CINEFOGO podpořenou 6. rámcovým programem EU. Ty byly představeny politikům a představitelům neziskového sektoru na závěrečné konferenci, konané v Bruselu v březnu 2009. 
Možno požádat o zapůjčení na info@europeanmovement.cz

The volume presents the main findings concerning social rights, conditions for active citizenship and quality and level of governance in the European Union in the changing context of globalization and european integration as presented at the final conference of the CINEFOGO Network of Excellence „The Network on Civil Society and New Forms of Governance in Europe – the Making of European Citizenship”, Brussels, March 2009.

Přejít nahoru