Právní předpisy EU mají otevřít více frekvencí pro mobilní internet

Parlament dal silnou podporu plánům, které mohou urychlit rozšíření mobilního internetu. Poslanci také chtějí, aby Evropa byla odvážnější ve svých akcích a přijala globálně vedoucí roli v této technologii.
Umožnění rychlého širokopásmového internetového přístupu všem evropským občanům a podnikům, včetně těch, které se nachází ve venkovských oblastech nebo na vzdálených ostrovech není možné bez připojení k internetu, které potřebuje rádiové kmitočty pro nepřetržité spojení. Tato podmínka by měla být splněna rozdělením tzv. „digitální dividendy“ – kmitočtových pásem, která budou uvolněna ve chvíli, kdy členské státy přejdou z analogového na digitální televizní vysílání.
První program pro politiku rádiového spektra (RSPP) – ústřední bod digitální agendy, požaduje zajistit přístup k internetu v celé EU do roku 2013 a dosáhnout vysoké rychlosti připojení s nejméně 30 Mb/s pro všechny do roku 2020, a tak překlenout tzv. digitální propast.
I když přidělování frekvencí je národní kompetence, pravidla o tom, jak rozdělit spektrum mezi poskytovatele a uživatele sítě je třeba stanovit na evropské úrovni. RSPP pomůže koordinovat užívání spektra a také napomůže jeho maximální flexibilitě a dostupnosti. Podle několika studií se mobilní datový provoz rychle zvyšuje a poptávka se zdvojnásobí každý rok. Tímto tempem se mezi lety 2009 a 2014 zvýší téměř čtyřicetkrát.
Rychlejší internet – klíč k inovačnímu boomu
„Chci, aby Evropa měla nejlepší širokopásmové kapacity a nejvyšší rychlost, protože pak budeme domovem k rozvoji všech nových služeb, které budou mít zásadní význam pro moderní ekonomiky. Chci, aby Evropa byla domovem příští generace společností jako Google , Yahoo, Apple a všech ostatních firem, které jsou projevem konkurenceschopnosti a inovace“, řekl v pondělní debatě Gunnar Hökmark (EPP, SE), který je zpravodajem tohoto návrhu. 

Přejít nahoru