Digitální agenda: Komise zjišťuje názory na to, jak v Evropě nejlépe využít cloud computing

Evropská komise shromažďuje názory občanů, podniků, veřejných správ a dalších zúčastněných stran na otázku, jak plně využít výpočetní technologie založené na internetu k poskytování řady různých služeb („cloud computing“). Cloud computing umožňuje, aby společnosti, veřejné správy i jednotlivci, kteří jsou uživateli sítí jako je internet, měly přístup ke svým údajům a softwaru z počítačů nacházejících se na jiném místě. Může pomoci podnikům – zejména malým a středním – výrazně snížit náklady na informační technologie, vládám poskytovat služby za nižší cenu a ušetřit energii tím, že se hardware využije efektivněji.  Cloud computing se již běžně používá například u emailových služeb prostřednictvím internetu.Tento trend neustále narůstá. Očekává se, že služby v oblasti cloud computingu vytvoří v Evropě do roku 2014 příjmy ve výši zhruba 35 miliard EUR. Podpora vhodných podmínek pro občany a podniky k tomu, aby mohly co nejvíce těžit z výhod technického rozvoje, je jedním z opatření Digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581 , MEMO/10/199 a MEMO/10/200 ). Veřejná on-line konzultace bude probíhat do 31. srpna.  Odpovědi budou sloužit k přípravě evropské strategie pro cloud computing, kterou Komise předloží v roce 2012.Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla:  „Velice se těším na potenciální výhody cloud computingu spojené se snížením nákladů, zlepšením služeb a vytvořením nových podnikatelských příležitostí.  Potřebujeme v této oblasti jasně definovanou strategii, aby se co nejlépe využil jeho potenciál. Názory všech zúčastněných stran jsou důležitým předpokladem toho, aby se to podařilo.“Cloud computing by se mohl stát novým hlavním odvětvím služeb, vzhledem k tomu, že pro evropské telekomunikační a technologické společnosti představuje významné příležitosti. Zákaznické společnosti a veřejné správy mohou díky této službě snížit náklady a využívat nejmodernější služby bez toho, aby musely instalovat a udržovat vlastní software a výpočetní techniku.Komise vyzývá všechny zúčastněné strany, zejména uživatele cloud computingu a osoby pracující na jeho vývoji, aby se podělily o své zkušenosti s používáním a poskytováním této služby a sdělily, jaké jsou jejich potřeby, očekávání a názory v této oblasti. Mimo jiné má tento průzkum sloužit k získání zpětné vazby ohledně těchto otázek:-       ochrana údajů a odpovědnost za ni, zejména v přeshraničních situacích;-       další právní a technické překážky, které mohou zpomalit rozvoj cloud computingu v Evropě;-       normalizace a interoperabilní řešení;-       zavádění služeb cloud computingu, především v malých a středních podnicích;-       způsoby podpory výzkumu a inovací v této oblasti.Výsledky konzultace budou zakomponovány do přípravy evropské strategie pro cloud computing, kterou Komise předloží v roce 2012. Cílem této strategie je objasnit právní podmínky pro zavádění cloud computingu v Evropě, stimulovat rozvoj konkurenceschopného evropského odvětví a trhu v uvedené oblasti a usnadnit občanům a podnikům spuštění těchto inovativních služeb.Do veřejné konzultace se může zapojit na této adrese:http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=cloudcomputing&lang=en

Přejít nahoru