Práce a zaměstnanost v EU

Téma: Práce a zaměstnanost v EU
Termín: 30.11.2009
Místo: Tisková a informační kancelář Spolkové vlády, Dorotheenstrasse 84, Berlín
Pořadatel: Netzwerk Europäische Bewegung Deutschland
 

Evropské hnutí v České republice se v roce 2008 zapojilo do celoevropského projektu Rozhovory s občany Evropy. V letošním roce projekt pokračuje, aby na podzim 2009 proběhly v pěti evropských městech regionální debaty na vybraná témata. Česká republika bude zastoupena na středoevropské debatě v Berlíně na téma práce a zaměstnanost v EU.

Internetová diskuse
Pan-evropská online debata zahájila první stupeň v procesu Rozhovorů s občany Evropy 2009. Od prosince 2008 do dubna 2009 probíhala na internetu ve všech zemích EU žhavá diskuse v jazycích členských zemí EU, do které se zapojilo více než 250 000 občanů z celé Evropy. Tato debata umožnila široké veřejnosti vyjádřit své osobní politické názory. Deset zvolených návrhů z online debaty bylo v každé zemi základem pro národní konferenci, na které občané o těchto návrzích dále osobně diskutovali.

Národní konference
Národních konferencí se zúčastnilo celkem 1 605 vybraných občanů, tak aby odpovídali demografickému složení dané země. Tyto konference umožnily občanům iniciovat doporučení pro další ekonomický a společenský rozvoj Evropy a diskutovat o nich s klíčovými národními a evropskými politiky. Druhý den konference pak účastnící debatovali o svých doporučeních s poslanci a kandidáty Evropského parlamentu v době červnových Evropských voleb.

Evropský summit občanů
Deset nejpreferovanějších doporučení z každé z 27 členských zemí byly znovu diskutovány na internetu s cílem vybrat 15 finálních doporučení a hlavní debatéry, kteří se pak zúčastnili Evropského summitu občanů. Summitu, který se konal
v květnu 2009 v Bruselu se zúčastnilo 150 účastníků z 27 národních konferencí a řada významných evropských politiků včetně předsedy Evropské komise José Manuela Barrosy a předsedy Evropského parlamentu Hanse-Gerta Pötteringa.

Regionální debaty
15 evropských doporučení, které byly prezentovány na summitu, bylo opět předloženo veřejnosti, která o nich a hlasovala, aby vybrala 5 doporučení, o kterých se bude jednotlivě diskutovat na pěti regionálních konferencích na podzim roku 2009 v Kodani, Bratislavě, Nice, Berlině a Dublinu.

V rámci přípravy na středoevropskou Regionální debatu v Berlíně, která proběhne 16. 11. 2009, proběhnou na území ČR tři přípravné semináře na téma práce a zaměstnanost. Pro zájemce z řad institucí veřejné správy a neziskových organizací nabízí Evropské hnutí v ČR možnost obsahové i organizační spolupráce.

Na základě výstupů z přípravných seminářů bude sestaven nominační seznam účastníků, kteří budou reprezentovat ČR na listopadové debatě v Berlíně – očekává se účast odborníků na dané téma a vrcholných národních i evropských politiků.

Zájemce o účast na berlínské debatě z řad odborné veřejnosti si dovolujeme požádat o kontaktování koordinátora projektu pana Ladislava Říhu, místopředsedu EHČR.

Kontakt: Ladislav Říha, místopředseda EHČR, riha@europeanmovement.cz.

Projekt: www.rozhovory-s-obcany-evropy.eu

 

Přejít nahoru