6. České fórum Evropského Parlamentu Mládeže

Téma: 6. České fórum Evropského Parlamentu Mládeže
Termín: 27. – 29. 11. 2009.
Pořadatel: Evropský parlament mládeže a Evropské hnutí v ČR

Evropský parlament mládeže v ČR pod záštitou Lubomíra France, hejtmana Královéhradeckého kraje, ve spolupráci s Evropským hnutím v ČR a Prvním soukromým jazykovým gymnáziem v Hradci Králové, za podpory Města Hradec Králové, Eurocentra Hradec Králové a Europe Direct Dvůr Králové pořádá v Hradci Králové ve dnech 27. – 29. 11. 2009 již 6. ročník Českého fóra. Jedná se o třídenní konferenci (pátek – neděle) pro středoškolské studenty, která bude probíhat v anglickém jazyce.

Počítáme s účastí přibližně 70 mladých lidí z celé republiky. Ti se během konference rozdělí do 6 menších skupin (komisí), z nichž každá bude mít své vlastní téma (viz příloha), které bude během víkendu muset prodiskutovat a vytvořit na něj rezoluci – nástin možného řešení problému. Poslední den konference se pak všichni účastníci sejdou na Valném shromáždění, kde budou o vytvořených rezolucích diskutovat a na závěr o nich také hlasovat.

České fórum je přístupné všem středoškolákům, kteří studují první a vyšší ročníky čtyřletých oborů nebo jim odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

Přejít nahoru