Problémy české ekonomiky a Evropské unie

Evropské hnutí v ČR ve spolupráci s Fakultou ekonomickou a Fakultou zdravotnických studií Západočeské Univerzity Plzni uspořádali přednášku „Problémy české ekonomiky a Evropské unie“, která se konala ve čtvrtek dne 10. května 2012 od 16,30 hodin, v přednáškovém sále Fakulty ekonomické Husova 11, Plzeň, kterou lektoroval pan  Ing. Jan Mládek, CSc. Přednáška s navazující diskusí byla věnována aktuálním otázkám řešení dluhové krize zemí Evropské unie a  opatřením přijímaných Evropskou komisí a členskými zeměmi Evropské unie, zvláště pak vládou České republiky.  

Diskuse probíhají v rámci programu “Evropa mýtů a skutečnost” projektu Evropských dnů 2012.
V diskusí zazněla hlavní témata v jakém směru by se měly vytvářet podmínky pro další vývoj české ekonomiky. Shodně byla vybráno: obnovení hospodářského růstu, udržení sociální soudržnosti, zvýšení zaměstnanosti, stabilizace veřejných financí a prohloubení evropské integrace za aktivní účasti České republiky.  Přednáška se konala za laskavé podpory zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze www.fesprag.cz.

Přejít nahoru