Schumannův odkaz

Evropské hnutí v ČR ve spolupráci s Univerzitou Tomáš Bati ve Zlíně srdečně zvou na přednášku „Schumannův odkaz“, která se koná v úterý dne 15. května 2012 od 10,00 hodin, v přednáškovém sále Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Osobnost pana Schumanna, jeho názory, kořeny vzniku a nosných témat důležitých pro vznik jednotné Evropy a EU to jsou výchozí otázky pro přednášku a návaznou diskusi o současné Evropě paní Aleny Gajdůškové, místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Další informace a přihláška k účasti na www.evropskehnuti.cz

Diskuse probíhají v rámci programu “Evropa mýtů a skutečnost” projektu Evropských dnů 2012. Přednáška se koná za laskavé podpory zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze www.fesprag.cz 

Přejít nahoru