Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU– předpoklady a bariéry jejich překonání

Vědeckopopularizační
konference na téma „Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU –
předpoklady a bariéry jejich překonání“ se uskutečnila dne 11. 4. 2014 v Brně
v prostorách Domu umění města Brna. Spolupořadateli konference bylo Evropské
hnutí v České republice a soukromá vysoká škola NEWTON College, a. s.,
hlavním partnerem Česká spořitelna, a. s., a mediálním partnerem EurActiv.
Konference, která se konala v prostorách Domu umění města Brna,
Malinovského náměstí 2, se zúčastnilo 98 posluchačů.

Konferenci zahájili pan PhDr. Jiří Malý,
Ph.D., rektor a předseda představenstva NEWTON College pan MUDr. Jan Mojžíš a
člen Výkonného výboru Evropského hnutí v České republice pan Roman Pavlík.

V dopoledním a
odpoledním bloku konference bylo předneseno celkem sedm odborných příspěvků:

·        
PhDr.
Jiří Malý, Ph.D. – ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College

·        
Dr.
h. c. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. – ředitel Ekonomického ústavu Slovenské
akademie věd

·        
Ing.
Karel Mráček, CSc. – člen předsednictva Asociace výzkumných organizací;
Institut evropské integrace, NEWTON College

·        
Ing.
Martin Štíchaředitel
odboru výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu

·        
Ing. Tomáš Kozelský – EU Office České spořitelny

·        
Mgr.
Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. – Vysoká škola finanční a správní; Institut evropské
integrace, NEWTON College

·        
Ing.
Ivana Dostálová – Ministerstvo financí ČR; Institut evropské integrace, NEWTON
College

Dopolední blok konference
se zabýval metodikou měření a hodnocení konkurenceschopnosti států, realizací a
výsledky strategií konkurenceschopnosti Evropské unie, analýzou rozdílů
v konkurenceschopnosti mezi členskými státy EU a jejich důsledky pro
fungování eurozóny, možnostmi a bariérami zvyšování konkurenceschopnosti států
v rámci globalizované ekonomiky, rolí výzkumu, vývoje a inovací při
zvyšování konkurenceschopnosti Evropské unie a jejích členských států a
opatřeními ke zvyšování konkurenceschopnosti České republiky.

V rámci
odpoledního bloku získali účastníci konference informace o výsledcích České
republiky a dalších členských zemí Evropské unie v hodnocení konkurenčního
potenciálu v EU s názvem Erste inovační barometr, o úloze hodnocení a
podpory konkurenceschopnosti v nových pravidlech pro rozpočtový a
makroekonomický dohled nad eurozónou (přijatých po roce 2010) a o souvislostech
mezi harmonizací práva EU a konkurenceschopností členských států Evropské unie.

V dopoledním i
odpoledním bloku konference byl rovněž vytvořen rozsáhlý prostor pro diskusi,
který byl účastníky konference plně využit.

Diseminace vědeckých
poznatků o probírané problematice byla zajištěna mezi účastníky konference
podle jejich ohlasů kvalitním způsobem. Přínosem byla rovněž diskuse o validitě
těchto poznatků a potřebě zkoumání a sledování dalších souvislostí. Účastníci
konference měli možnost seznámit se též s názorovými střety a různými
postoji k dané problematice. Současně měli možnost se dozvědět, které názory
jsou většinové a které menšinové, které názory již byly v praxi
verifikovány, které z nich byly takto potvrzeny, resp. zamítnuty a které
dosud na své ověření čekají. Celkově tak konference umožnila dosáhnout posunu v
poznání dané problematiky u jejích účastníků. Zveřejnění a distribuce výsledků
konference (na internetových stránkách i v tištěné podobě) umožňuje šíření
těchto poznatků i k dalším subjektům.

 

Zpracoval: PhDr. Jiří Malý, Ph.D.

Přejít nahoru