Lisabonská reforma a krizová improvizace

Evropské hnutí v České republice a Centrum pro sociální a
ekonomické strategie,Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze u příležitosti blížícího se 10. výročí vstupu České republiky do Evropské
unie uspořádali veřejnou přednášku Doc.
JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčíka LL.M., Ph.D.,na téma Instituce Evropské unie v
roce 2014: Lisabonská reforma a krizová
improvizace
. Ivo
Šlosarčík, docent Evropských studií a Jean Monnet Chair in
European Law, se specializuje na právní aspekty Evropské unie a na transformaci
politických a správních struktur (na mezinárodní, národní a regionální úrovni)
v kontextu evropské integrace.Navazující
panelovou diskusi uvedou svými příspěvky PhDr.
Jiří Malý, Ph.D., ředitel Institutu evropské integrace Newton College, a Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.,
vedoucí CESES FSV UK
Akce konala za podpory České spořitelny, a.s., mediální hopartnera EurActiv.

Přejít nahoru