Rozhlasové pořady projektu MyEurope@home

Evropské hnutí v České republice se v roce 2005 zapojilo do celoevropské uniciativy MyEurope@home, jejíž cílem bylo zapojit mladé lidí do diskuse o aktuální a budoucí podobě „jejich“ Evropské unie.

V mediální části projektu  myEurope@home se realizoval blok pěti rozhlasových relací zaměřených otázky, které souvisí s bezpečností občanů, bezpečnostní orientací zemí EU.V úvodní části bylo reagováno na aktuální dotazy posluchačů, které se týkaly strategie v oblasti vyrovnávání ekonomických rozdílů, zejména v oblasti mezd a platů starých a nových členských zemí EU. Navazujícím tématem byly otázky nezaměstnanosti, možnost snížení pocitu bezpečnosti občanů zemí EU v důsledku imigrace, nových forem organizovaného zločinu a mezinárodního terorismu. Součástí třetí části relace byli otázky společné evropské obrany a vztahy k obranné alianci NATO. Velice živým tématem byla otázka národní suverenity a její omezení po vstupu do EU.

Počet posluchačů:
6,20 hod. – 220 000 posluchačů, opakování 9,20 hod. 375 000 posluchačů
a ve 13,15 hod.vylosování vítěze znalostní soutěže 250 000 posluchačů
repríza ve čtvrtek (bez soutěže)
6,20 hod – 220 000 posluchačů ,opakování 9,20 hod. 375 000 posluchačů
27. 9.2005 Ivo Kaplan – Mzdy a platy v EU – analytik
04. 10. 2005 Ivo Kaplan – Schengenská smlouva – analytik
11. 10. 2005 Ivo Hlaváč – Evropská společná obrana – Úřad vlády ČR
18. 10. 2005 Jiří Papež – Možnosti označování domácích zvířat v EU (čipování), poslanec a místopředseda Výboru pro zemědělství, Parlamentu PS ČR
25. 10. 2005 Ivo Hlaváč – Národní suverenita v EU- Úřad vlády ČR

Celostátní vysílání Český rozhlas 2 – Praha
Největší zájem mladých posluchačů byl o téma mzdy a platy a dále o téma možnosti označování (čipování) domácích zvířat v zemích EU. Naopak u starších posluchačů byla větší odezva na téma národní suverenity.
Na soutěžní otázky k tématům třetího seriálu reagovalo 562 posluchačů. Správně odpovědělo 156 posluchačů. Ze správných odpovědí ke každému tématu byl vylosován jeden posluchač ve věku 17 až 26 let, kterému byla předána věcná cena.

Čtvrtá část seriálu je zaměřena na vysvětlení opakujících se otázek, které souvisí se vstupem České republiky do Evropské unie. Zemědělská dotační politika EU a levné dovozy do ČR zajímá, jak zemědělce, tak spotřebitele. Jakým směrem se bude vyvíjet daňová a sociální politika v ČR a zemích EU? Jaké dopady na občany bude mít zavedení EURA a jaké kroky nás čekají? Bezpečnostní spolupráce bude vyžadovat pružnější reakci a rozhodování orgánů EU. Jaký lze očekávat vývoj v transatlantické hospodářské spolupráci a jak může ovlivnit ekonomiku zemí EU jako konkurence? Celostátní vysílání Český rozhlas 2 PRAHATermín vysílání : 6,20 hod. repríza 9,20 hod. a ve 13,15 hod. vylosování vítěze znalostní soutěže.Repríza pořadu je ve čtvrtek v 6,20 hod. a 9,20 hod. (bez soutěže)Témata:01. 11. 2005 Zemědělská dotační politika EU08. 11. 2005 Daňová a sociální politika15. 11. 2005 Bezpečnostní spolupráce zemí EU22. 11. 2005 Transatlantická hospodářská spolupráce29. 11. 2005 Co se změní po přijetí EURA? 

Přejít nahoru