Strategické partnerství Evropské unie a Číny

Pozvánka
na seminář Eurocentra Praha „Strategické partnerství Evropské unie a Číny:
investiční nástup ve východní periferii“. Úvodní prezentaci přednese a
Vaše dotazy zodpoví Rudolf Fürst z Ústavu mezinárodních vztahů. Seminář
proběhne ve čtvrtek 7. března 2013 od 17.00 hodin v Evropském domě (Jungmannova
24, Praha 1). Svoji účast, prosím, potvrzujte na adrese eurocentrum.praha@euroskop.cz.
V rámci semináře budou prezentovány výsledky výzkumu podpořeného Technologickou
agenturou AV ČR.

Přejít nahoru