Strukturální reformy české ekonomiky a EU

Evropské hnutí v ČR a Fakulta ekonomicko správní Univerzity v Pardubicích připravili přednášku „Strukturální reformy české ekonomiky a EU“, která se konala ve středu dne 2.května 2012 od 11,00 hodin, v přednáškovém sále Fakulty ekonomicko správní, Pardubice, Studentská 2 Lektor: Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., býv. ministr financí ČR, hlavní ekononom Raiffeisen Bank, docent Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK v Praze se věnoval tématu:V čem spočívají hlavní ekonomické problémy současné Evropské unie a jakými strukturálními změnami je možno postupovat při provádění rozumných změn v České republice

Přednáška se konala za laskavé podpory zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze www.fesprag.cz.

Diskuse probíhají v rámci programu “Evropa mýtů a skutečnost” projektu Evropských dnů 2012

Akce se uskuteční v rámci Evropských dnů  www.evropskedny.cz

Přejít nahoru