Prioritou rozpočtu je hospodářský růst

Návrh rozpočtu na rok 2013 vyčleňuje na platby téměř 138 miliard eur, což je o 6,8 % více než v roce 2012. Toto navýšení vychází vstříc členským státům, které požadují více investic podporujících růst. Komise navrhuje, aby se výdaje soustředily především do oblastí, které mají největší podíl na zvyšování růstu a vytváření nových pracovních míst. Více finančních prostředků bude proto vynaloženo na výzkum, vzdělávání, odbornou přípravu, energetické a dopravní sítě a také například na zvyšování konkurenceschopnosti Unie. Toto navýšení rovněž zohledňuje potřebu vyčlenit další částky na realizaci již probíhajících programů. 

Přejít nahoru