Suverenita a kompetence EU

Téma: Suverenita a kompetence Evropské unie
Místo: Praha 1 – Budova Právnické fakulty Univerzity Karlovy (předběžně místnost č. 117)
Termín: 29.05.2009 – 30.05.2009
Pořadatel: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze s podporou Evropské komise, oxfordské nadace Europaeum a Nadace Alexandra von Humboldta zve na mezinárodní konferenci.

Již déle než padesát let se tradiční koncept státní suverenity zásadním způsobem mění, a to zejména pod vlivem integračního procesu v Evropě. Nevratný vývoj nemůže být zpochybněn ani rozšiřováním Evropské unie o její další členské státy. V této souvislosti je třeba zjišťovat, do jaké míry mají spory, které provázejí nejnovější reformu zakládacích smluv ES a EU vycházející z rozdílného chápání pojmu státní suverenity, racionální základ.

Analýza této problematiky představiteli teorie včetně názorů představitelů soudnictví a odborné diskuse mohou přinést velmi hodnotný příspěvek k vyjasnění i procesu nezbytného k ratifikaci Lisabonské smlouvy a její následující implementaci.

Tato konference, jež se uskuteční v době, kdy Česká republika předsedá Radě Evropské unie, bude podle pořadatelů přitažlivou zejména jak pro představitele práva a politologie, tak pro širší veřejnost.

Program najdete zde .

Zdroj: Euroskop.cz

Přejít nahoru