Evropské hodnoty

Téma: „Evropské hodnoty – silné stránky a hrozby“
Termín: pondělí 1.6.2009
Místo: Muzeu českého a slovenského exilu 20. století (Štefánikova ul. 22, Brno)

Program: 15.00 – 17.00 – debata nad exponáty muzea
               17.00 – 19.30 – panelová diskuse

Evropské hnutí v ČR pořádalo akci ve formě panelové diskuse (formou SWOT analýzy) a workshopu interkulturního charakteru. Zastoupeni byli Němci, Rakušané a Češi – jak mezi panelistama, tak i mezi účastníky. Muzeum bylo otevřeno pro tuto příležitost na objednávku. Prohlídka muzea i jednací sál byli tedy v režii Evropského hnutí, a proto se jednalo o nevšední
příležitost shlédnout toto ojedinělé soukromé muzeum
.

Česko-německo-rakouské obsazení panelistů bylo zvoleno za účelem získání různých pohledů na stejnou věc. České „oči“  zastupoval filosof Mgr. Jan Šimsa ,  německé filozof  Bc. Franz Chocholatý Groegr a rakouské  Přemysl Janýr, předseda Fora Česko-Rakouského dialogu Vídeň. Besedu moderoval František Mašek, předseda brněnského regionálního klubu Evropského hnutí v ČR.

Panelisté se shodli na závěrečném zhodnocení silných stránek i hrozeb evropských hodnot. Největší hrozbou je podle nich pro EU krize hodnot, která se v současné době projevuje jako krize finanční a hospodářská. Podle názorů česko-německo-rakouských hostů lze očekávat další prohlubování, pokud se  Evropa nevrátí k hodnotám, na nichž je vybudována, tj. hodnotám křesťanským. Tím se nemyslí určité náboženství, ale  „vyšší princip“, všeobecně uznávaný a přijímaný „řád“. Bez tohoto řádu nemá evropská společnost šanci v konkurenci se společností muslimskou, neboť nemá svým občanům, kromě „konzumního blahobytu“, co nabídnout. V případě postupující krize ani ten blahobyt širokým vrstvám. Podle panelistů se proto mohou prosazovat v jednotlivých zemích  populisté, jejichž cílem je získání úplné – totální – moci ve vlastní zemi a oslabení nebo likvidace  evropského společenství.

Podrobné závěry z obsáhlé debaty budou společně zpracovány a předloženy k diskusi na těchto stránkách.

 

Přejít nahoru