Volby do EP: Češi mohou odstranit demokratický deficit EU

Předseda vlády Jan Fischer a předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering ve středu 3. června 2009 telefonicky hovořili o nadcházejících volbách do Evropského parlamentu.Oba politici se shodli, že volby do Evropského parlamentu, které v některých státech EU začínají již 4. června 2009, jsou z hlediska evropské politiky jednou z klíčových událostí letošního roku, jejichž výsledek významně ovlivní vývoj EU v dalších pěti letech.

 

„Je v zájmu občanů všech států EU, aby svým hlasem ve volbách ovlivnili podobu tělesa, které je významným evropským hráčem a kterému zároveň Lisabonská smlouva svěřuje více kompetencí než doposud. Českému předsednictví záleží na co nejlepší účasti v evropských volbách. Parlament rozhoduje o reálných věcech – přes dvě třetiny zákonů, které ovlivňují realitu kolem nás, jím procházejí,“ uvedl předseda vlády.

„Chápu, že se lidé mohou cítit politikou unaveni, ale v těchto volbách se rozhoduje o tématech evropských, nikoli domácích, a proto vyzývám všechny zodpovědné občany, aby přišli volit. Evropský parlament je jedinou přímo volenou evropskou institucí a lidé drží klíč k tomu, aby jeho kvalita byla co nejvyšší tím, že půjdou k volbám a vyjádří podporu kandidátovi, který je podle nich nejlepší. Často se mluví o demokratickém deficitu EU – hlas ve volbách do Parlamentu je nejlepším klíčem k jeho odstranění. Nelze si stěžovat na nedemokratičnost EU a zároveň nejít k volbám,“ dodal předseda vlády.

Zdroj: www.eu2009.cz

 

Přejít nahoru