Systém českého soudnictví po vstupu do EU

Dne 12.10.2010 v zasedací místnosti č.402 Nárožní 2600/9, 158 00 Praha 5 Stodůlky uspořádalo EH v ČR v rámci cyklu přednášek  o evropské integraci na Bankovním institutu vysoké škole, a.s. v Praze vystoupení předsedy Vrchního soudu v Praze JUDr.Vladimíra  Stiboříka na téma  „Systém českého soudnictví po vstupu ČR do EU“.Hojně navštívená přednáška – cca 70 studentů a pedagogů,  kterou moderoval ing.J.Šolta, se konala od 13 hodin v aule 401 v sídle BIVŠ na ul.Nárožní 9 v Praze 5. Po výstižném nástinu vývoje českého soudnictví po r.1989 se dr. Stibořík zaměřil zejména na změny, které nastaly po přijetí Lisabonské smlouvy, resp. na její dopady na občany.Zajímavý byl též příspěvek doc.dr. Jána Gronského z právnické fakulty UK, který mj. reagoval na četné dotazy auditoria.

Pozvánka

Přejít nahoru