Přísnější pravidla pro schodky

V reakci na finanční krizi předložila Evropská komise návrhy na posílení a rozšíření stávajících nástrojů koordinace hospodářské a fiskální politiky. Pakt stability a růstu by měl v budoucnu věnovat větší pozornost veřejnému zadlužení a fiskální udržitelnosti. Návrh na jeho zpřísnění rozšiřuje záběr dohledu na případy makroekonomické nerovnováhy a předpokládá systém sankcí a pobídek, jež by měl zvýšit účinnost prosazování pravidel. Návrhy si nevyžadují provedení změn Smlouvy o EU, ale musí projít schvalovacím procesem v Radě a v Evropském parlamentu.

Přejít nahoru