Úloha rozpočtů a rozpočtové politiky České republiky a Evropské unie

V pondělí 2.
listopadu 2015
uspořádalo Evropské hnutí panelovou diskusi o úloze rozpočtů
a rozpočtové politice České republiky a Evropské unie pro studenty Soukromé
vysoké školy ekonomických studií v Praze – Libni. S hlavními zásadami
a principy české a evropské fiskální politiky je seznámili Ing. Aleš Michl,
poradce ministra financí ČR a Doc. Ing. Přemysl Voráč, CSc., vedoucí katedry
ekonomie SVŠES.

Vysvětlili zásadní odlišnosti
mezi posláním státního rozpočtu ČR a společného rozpočtu EU; zdůraznili jejich
odlišnou tvorbu a relaci vůči HDP, zaměření, strukturu a zejména funkci
z hlediska hospodářské politiky. Konstatovali neúměrně nízký podíl
evropského rozpočtu na celkovém hrubém produktu Evropské unie vzhledem k vytčeným
náročným cílům evropské integrace.

 Představili též „Plán
pěti předsedů“ (Junckera, Tuska, Dijsselbloa, Dragiho a Schulze) pro posílení
evropské hospodářské a měnové unie, který je sice zaměřen primárně na země
eurozóny, leč je do budoucna otevřen všem členům EU. Předpokládá se jeho realizace
ve třech fázích: první směřuje k hospodářské unii, druhá k finanční
unii a třetí vede přes fiskální unii.

V první fázi bude vytvořen nezávislý orgán pro
konkurenceschopnost; pro sledování výkonnosti ekonomiky, souladu mezi vývojem
mezd a produktivitou apod. Předpokladem pro dosažení finanční unie bude
dokončení bankovní unie (jednotného bankovního dohledu, mechanismu pro řešení
krizí bank, pojištění vkladů apod.), zejména ustavení jediného orgánu dohledu
nad evropskými kapitálovými trhy. Pro zajištění fiskální unie bude vytvořena
poradní evropská fiskální rada atd.

Realizace tohoto plánu bude představovat přelom
v dosavadním vývoji evropské integrace, bude proto vyžadovat mj. posílení
institucí a demokratické legitimity EU, větší zapojení národních parlamentů;
zejména posílené kolektivní rozhodování o rozpočtových otázkách Unie.

Živá diskuse se koncentrovala mj. na potřebu
spravedlivějšího a efektivnějšího zdaňování příjmů právnických osob, zvláště
nadnárodních korporací. Větší daňová transparentnost by měla zabránit
narušování vnitřního trhu EU a omezit existenci tzv. daňových rájů. Vtipná a
nenásilná argumentace lektorů vytvořila atmosféru příznivou přátelské a
nezaujaté výměně názorů.

Zapsal: Ing. Šolta

Přejít nahoru