Váš hlas v EU

Evropská unie je domovem lidí s nespočetným množstvím názorů a zájmů. Domovem lidí různých náboženských vyznání, barvy pleti a jazyků, kterými hovoří. Naleznout shodu mezi obyvateli je občas nesmírně složité a komplikované.
Z toho důvodu se Evropská komise snaží o navázání užšího kontaktu s občany. Chce jim dát příležitost, aby se sami vyjádřili k tomu, co je trápí a zajímá. Zapojila tak všechny obyvatele do diskuse o Evropě, která je pro úspěch projektu, jakým Evropská unie je, tolik potřebná.Hledejme společně nový konsenzus, nový a moderní pohled na to, co je smyslem Evropy.Evropská komise zve všechny občany, aby se podělili o své názory a očekávání ohledně budoucnosti Evropy prostřednictvím stránek Váš hlas v Evropě. Můžete zde vyjádřit svůj názor a doporučení týkající se probíhajících procesů v Evropské unii, sdělit své pozitivní i negativní zkušenosti s fungováním EU a podílet se tak aktivně na utváření dalšího směřování Evropské unie.  

Neméně zajímavé a důležité je sledování pravidelně aktualizovaných průzkumů veřejného mínění tzv. Eurobarometrů.

Vaše práva
Pro lepší informovanost občanů Evropská komise vytvořila informační server Vaše Evropa, kde naleznete detailní praktické informace o právech a příležitostech, které nabízí vnitřní trh EU a dále poradenství, jak těchto práv využít v praxi: Dozvíte se tu podrobnosti například na téma „život, práce a studium v jiné zemi EU“ a konkrétní rady k možnostem podnikání v rámci EU. Naleznete zde informace o registraci společností, zadávání veřejných zakázek, daňových povinnostech, obchodních rejstřících, různých možnostech financování nebo také o pracovněprávní legislativě.
On-line síť SOLVIT asistuje při účelném řešení problémů, které vznikají v důsledku nesprávné aplikace právních předpisů v oblasti vnitřního trhu ze strany orgánů veřejné moci.

Vaši zástupci v EU
Dostupnost informací, pomoc a asistence občanům je pro Evropskou unii jednou z priorit. Proto také pravidelně informuje o svých aktivitách a agendě prostřednictvím zástupců v Evropském parlamentu, Výboru regionů  a Evropském hospodářském a sociálním výboru.
O práci evropských komisařů se můžete z prvé ruky dočíst na jejich osobních blozích. Jednotliví komisaři se na svém blogu věnují nejen své oficiální agendě, ale také každodenním zážitkům a osobním zkušenostem. K dokreslení situace a doplnění informací pak mohou napomoci i některé české blogy věnované evropským otázkám.

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejít nahoru