Vize rozvoje České republiky do roku 2030

Dne 4. listopadu 2015 se uskutečnilo vědecké sympozium „Vize České republiky do roku 2030″.
Akci pořádalo Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve spolupráci s Evropským hnutím v České republice.

Cílem sympozia bylo oživit veřejnou rozpravu o vývojových ohroženích, rozvojových příležitostech, vizích a strategických volbách pro Českou republiku v příštích patnácti letech. Se svými příspěvky na nejrůznější témata od zahraniční a domácí politiky, přes právo, sociální stát, a hospodářství až po vzdělání či životního prostředí vystoupila řada významných osobností. Celkově se sympozia zúčastnilo 95 lidí.

 Pohled na přednášející 

Pohled do sálu 

Očima mladých 

Přejít nahoru