Živá kultura, dobrovolníci a rozvoj partnerství v regionu

Pozvánka na konferenci odborné sekce Evropského roku dobrovolnictví /ERD/ – Dobrovolnictví v kultuře a na téma: „Živá kultura, dobrovolníci a rozvoj partnerství v regionu”, která se koná od 9,30 hod. dne 7.října 2011 na zámku v Bučovicích. Konference se bude věnovat přípravě metodiky pro zapojování dobrovolníků do práce v kulturních institucích. Smyslem je najít a pojmenovat překážky, které brání většímu zapojování dobrovolníků či vytváření lepších  podmínek pro dobrovolnictví v České republice.  Občerstvení zajištěno. Prohlídka zámku pro zájemce bude po skončení konference. Prohlídka  projektu informačního autobusu DOBRO bus  od 09 –  19 h. na  náměstí Bučovic, je součástí  II. etapy DOBRO bus Tour ERD 2011. Bližší informace na webu ERD – www.dobrovolnik.cz a také na facebooku: DOBRO bus. 

Přejít nahoru