Zodpovědný kapitalismus

Předsedkyně, Bata Shoe Foundation Sonja Baťová, O.C., předsedkyně, Bata Shoe Foundation,Kanada a  prof. Ing. Petr Sáha, CSc., rektor, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Vás srdečně zvou  na veřejnou debatu s  prof. Muhammadem Yunusem, nositelem Nobelovy ceny míru a zakladatelem banky Grameen, Bangladéš, která je součástí PŘEDNÁŠKOVÉHO CYKLU TOMÁŠE J. BATI NA TÉMA „ZODPOVĚDNÝ KAPITALISMUS“. Debata se uskuteční v pondělí 30. ledna 2012 od 14:00 do 15:30 hodin v Paláci Žofín, Slovanský ostrov, Praha 1.
V panelové diskusi vystoupí Šimon Pánek, zakladatel a ředitel, Člověk v tísni a Vladimír Dlouhý,ekonom, člen Národní ekonomické rady vlády. Moderuje  Robert Břešťan, šéfkomentátor, Ekonoma.
Kapacita je omezená. RSVP do 23. ledna 2012 na adresu blahutova@keynote.cz.
Tyto přednášky jsou inspirovány přesvědčením pana Bati a jeho rodiny, že podnikání je veřejná činnost, která by měla přispívat k blahobytu obcí a společenství, v nichž působí.Přednášky se konají každý rok střídavě v Kanadě (kde je organizuje Schulich School of Business) a České republice (kde je organizátorem Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně).
Profesor Muhammad Yunus je zakladatelem a generálním ředitelem banky Grameen, která má v současnosti 2 565 poboček, jež poskytují úvěry více než 8 milionům chudých lidí v 81 379 vesnicích v Bangladéši.
Prof. Yunus vyvinul klíčový koncept banky Grameen, jímž jsou mikroúvěry pro nejchudší z chudých, kterým banka pomáhá vymanit se z chudoby. Tento projekt vznikl v roce 1976 a v roce 1983 získal bankovní licenci a byl transformován do podoby formální nezávislé banky. Podle svého názvu „Grameen“ (v překladu vesnice) banka nabízí malé půjčky chudým venkovským živnostníkům, především ženám. Nobelova cena míru za rok 2006 byla udělena společně Muhammadu Yunusovi a bance Grameen „za jejich úsilí o ekonomický a sociální rozvoj v nejnižších vrstvách společnosti“. Vedle poskytování půjček chudým prof.  uhammad Yunus zasvětil svou práci v posledních letech také šíření a implementaci myšlenky „sociálního podnikání“ – konceptu podnikání, které usiluje o řešení společenských problémů a také o vlastní finanční udržitelnost. 

Přejít nahoru