EU a radikalizace a násilný extremismus

Aktivity
teroristů a násilných extremistů se rozvinuly, jsou na vzestupu a představují
pro EU závažnou hrozbu. Nevyvíjejí je pouze organizované skupiny, ale stále
častěji menší skupiny nebo jednotlivci za podpory celé řady zdrojů. EU a radikalizace a násilný
extremismus

Přejít nahoru