EU zahájila posílenou spolupráci v oblasti daně z finančních transakcí

EU zahájila posílenou spolupráci v oblasti daně z
finančních transakcí
. Rada pro hospodářské a finanční věci přijala
22. ledna 2013 rozhodnutí, kterým se jedenácti členským státům povoluje
zahájit posílenou spolupráci v oblasti daně z finančních transakcí.
Členské státy, které se konečného mechanismu daně z finančních transakcí
účastnit nechtějí, přesto budou do procesu plně zapojeny. 

Přejít nahoru