Eurobarometr o mobilitě pracovního trhu

Speciální Eurobarometr 337 mapuje názory občanů EU na téma mobility pracovního trhu. Podle něj v případě nezaměstnanosti a nesnázích při hledání zaměstnání by pouhých 37 % Čechů uvažovalo o stěhování do jiného regionu či země.

Přejít nahoru