Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR

Novým vedoucím Zastoupení Evropské komise v ČR se 1. září 2010 stane Jan Michal. O jmenování do funkce dne 13.7. 2010  rozhodla Evropská komise.
Jan Michal pracuje v Evropské komisi od srpna 2009. Působí zde jako poradce ředitele pro vztahy s Radou v Generálním sekretariátu EK, kde se podílí na přípravě jednáni Rady EU a Coreperu 1 a 2 a má na starosti agendu akcí G8/G20.
Do července 2009 pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, naposledy jako ředitel odboru OSN (2007-09 a 2002-03) a jako zástupce stálého představitele ČR v NATO a ZEU (2003-07). Dříve působil též jako diplomat v Nizozemsku a při OSN v New Yorku. Vystudoval mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK (1996) a ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze (1992).
Pan Michal má široké vzdělání v politických a sociálních vědách i v mezinárodním obchodu a ekonomii. Cenné mezinárodní zkušenosti nabyl při studijních pobytech ve Spojených státech a Belgii.

Přejít nahoru